:: ANGLICKÁ ABECEDA - ALPHABET (ENC-AB-01) - Anglický jazyk ::

Skládá se z tiskacích písmen a jejich výslovnosti. Grafické zpracování produktu je pestré a poutavé. Umožňuje jednodušší zapamatování si daného písmena a podporuje slovní zásobu. Příklady na obrázcích byly vybrány tak, aby jejich začáteční písmena byla po... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: BARVA A PROTIKLAD - COLOUR AND OPPOSITE (ENC-CO-01) - Anglický jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky anglického jazyka ve všech typech škol. Pomůcka je určená pro nejnižší ročníky a úplné začátečníky. Naučí žáky přesně se vyjadřovat a popisovat předměty a děje kolem nás. Úvod je věnován barvám, které jsou doplně... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ČAS - TIME (ENC-TM-01) - Anglický jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky anglického jazyka ve všech typech škol. Lze ji využít i ve školách jazykových. Filozofie pomůcky je koncipovaná od rozdělení roku na roční období až k hodinám. Následují významné dny v rámci roku, jako jsou např.... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: U BRIANA DOMA - AT BRIAN`S HOME (ENC-BH-01) - Anglický jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky anglického jazyka ve všech typech škol. Obsahuje graficky i textově zpracovaný model domu. Dům je plný předmětů denní potřeby, nábytku, místností a zařízení. Tématický celek obsahuje soubor výrazů běžné hovorové... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: OVOCE A ZELENINA - FRUIT AND VEGETABLE (ENC-FV-01) - Anglický jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky anglického jazyka ve všech typech škol. Zobrazuje 15 druhů ovoce a 15 druhů zeleniny běžně u nás dostupných. Pestré obrázky zvyšují zájem dětí o výuku. Nástěnná tabule je určená pro podporu slovní zásoby a vyja... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: MĚSTO - BRIAN JDE DO ŠKOLY - TOWN-BRIAN GOES TO SCHOOL (AJC-BS-01) - Anglický jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky anglického jazyka ve všech typech škol. Motivem je Brianova cesta do školy. Názorně ilustruje město a okolí s množstvím předmětů, postav a objektů. Je v ní zachycena většina běžných dopravních prostředků, jejichž... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 140 x 100 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZVÍŘATA - LES - STATEK - ANIMALS-FOREST-FARM (ENC-ZV-01) - Anglický jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky anglického jazyka ve všech typech škol. Pomůcka obsahuje graficky a textově zpracované prostředí lesa a statku (farmy). Je plná nejznámějších lesních a domácích zvířat. Les a statek (farma) jsou tématické celky,... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: NEPRAVIDELNÁ SLOVESA - IRREGULAR VERBS (ENC-IR-01) - Anglický jazyk ::

Učební pomůcka začíná úvodní částí s příklady nepravidelných sloves. Hlavní část produktu tvoří přehled nepravidelných sloves. Jsou uspořádána podle abecedy. Každé slovo je uvedeno v základním tvaru, v čase minulém a v příčestí trpném. Každý tvar je uvede... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PŘÍČESTÍ MINULÉ - PAST PARTICIPLE (ENC-PP-01) - Anglický jazyk ::

Učební pomůcka obsahuje vysvětlení a příklady pro minulý čas prostý, minulý čas průběhový a příčestí trpné v anglickém jazyce. Pro každý z těchto časů je uveden příklad na kladnou větu, zápornou větu a otázku. Věty pracují s tvary ve všech osobách. Každý... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PŘEDLOŽKY - PREPOSITIONS (ENC-PS-01) - Anglický jazyk ::

Učební pomůcka obsahuje příklady vět s ustálenými slovními spojeními. Ustálená slovní spojení byla vybrána na základě četnosti používání v anglicky hovořících zemích a tématicky uspořádána tak, aby pokryla široké spektrum činností. Příklady jsou tvořeny... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ČAS PŘEDPŘÍTOMNÝ - PRESENT PERFECT (ENC-PRP-01) - Anglický jazyk ::

Učební pomůcka obsahuje vysvětlení a příklady pro čas předpřítomný Present Perfect a čas předpřítomný průběhový Present Perfect Continuous. Protože se tyto anglické časy učí až v pokročilejších stupních znalostí anglického jazyka, byl produkt navržen bez... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.