:: ŘECKÁ ABECEDA (FYC-GA-01) - Fyzika ::

Je doplněním běžného učiva učebních osnov. Žákům pomůže lépe se orientovat v řeckých písmenech a později na středních školách v předmětech matematika a fyzika. Je rovněž vynikajícím doplňkem pro zpestření hodin fyziky. Je důležité, aby žáci poznali i hist... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: JEDNOTKY SI (FYC-FJ-01) - Fyzika ::

Učební pomůcka přináší moderní pohled na učební podtéma - fyzikální jednotky. Protože systém SI je z hlediska dnešní fyziky základem měření fyzikálních veličin a určování jejich přesných jednotek, je potřebné, aby se s ním seznámili žáci už na základních... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: DYNAMIKA (FYC-DY-01) - Fyzika ::

Učební pomůcka je určená pro II.stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Je koncipovaná jako tři pohybové zákony: zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce. Obsahuje grafickou část na podporu objasnění jednotlivých zákonitostí. Učební pomůcka je navržen... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: KINEMATIKA (FYC-KI-01) - Fyzika ::

Učební pomůcka je určená pro II.stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Je výborným pomocníkem při probírání učební látky kinematika a její zákonitosti. Obsahuje grafickou část na podporu objasnění zákonitostí. Začíná rovnoměrným přímočarým pohybem, ve kterém je... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.