:: NĚMECKÁ ABECEDA - DAS ALPHABET (NJC-AB-01) - Německý jazyk ::

Skládá se z tiskacích písmen a jejich výslovnosti. Grafické zpracování produktu je pestré a poutavé. Žákům umožňuje jednodušší zapamatování daného písmena a podporuje jejich slovní zásobu. Příklady na obrázcích byly vybrány tak, aby jejich začáteční písme... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: BARVY A PROTIKLADY - DIE FARBEN UND DIE GEGENSÄTZE (NJC-FP-01) - Německý jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky německého jazyka ve všech typech škol. Pomůcka je určená pro nejnižší ročníky a úplné začátečníky. Naučí žáky přesně se vyjadřovat a popisovat předměty a děje kolem nás. Úvod je věnován barvám, které jsou doplněn... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: OVOCE A ZELENINA - OBST UND GEMÜSE (NJC-OG-01) - Německý jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky německého jazyka ve všech typech škol. Lze ji využít i ve školách jazykových. Filozofie pomůcky je koncipovaná od rozdělení roku na roční období až k hodinám. Následují významné dny v rámci roku, jako jsou např.... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ČAS - DIE ZEIT (NJC-ZE-01) - Německý jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky německého jazyka ve všech typech škol. Lze ji využít i ve školách jazykových. Filozofie pomůcky je koncipovaná od rozdělení roku na roční období až k hodinám. Následují významné dny v rámci roku, jako jsou např.... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: U ALEXANDRA DOMA - ZU HAUSE BEI ALEXANDER (NJC-HA-01) - Německý jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky německého jazyka ve všech typech škol. Obsahuje graficky i textově zpracovaný model domu. Dům je plný předmětů denní potřeby, nábytku, místností a zařízení. Tématický celek obsahuje soubor výrazů běžné hovorové n... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: MĚSTO - ALEXANDR JDE DO ŠKOLY - DIE STADT-ALEXANDER GEHT IN (NJC-AM-01) - Německý jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky německého jazyka ve všech typech škol. Motivem je Alexandrova cesta do školy. Názorně ilustruje město a okolí s množstvím předmětů, postav a objektů. Je v ní zachycena většina běžných dopravních prostředků, jejic... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZVÍŘATA V LESE A NA STATKU - DIE TIERE IM WALD UND AUF DEM BAUER (NJC-ZV-01) - Německý jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky německého jazyka ve všech typech škol. Pomůcka obsahuje graficky a textově zpracované prostředí lesa a statku (farmy). Je plná nejznámějších lesních a domácích zvířat. Les a statek (farma) jsou tématické celky,... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: Určitý a neurčitý člen - Bestimmter und unbestimmter Artikel, Ne (NJC-AN-01) - Německý jazyk ::

Nástěnná tabule je určená pro výuku německého jazyka ve všech typech škol včetně jazykových. Žáci se seznamují s určitými a neurčitými členy a jejich skloňováním, naučí se rozlišovat rody členů a přiřazovat je k jednotlivým podstatným jménům v čísle jed... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.