VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky

Používáním stránek internetového obchodu www.erudios.cz kupující souhlasí s Obchodními podmínkami a důkladně se s nimi seznámil. Kupující bere na vědomí a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy. V případě opožděné úhrady faktury se účtuje  úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované  částky za každý den  zpoždění. Místem dodání výrobku je místo uvedené na objednávce kupujícího. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

 

Objednávání  zboží

Zboží si může kupující objednat několika způsoby popsanými v sekci Jak objednat. Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu. Objednávky, které byly potvrzeny, jsou pro obě strany závazné, pokud se prodávající i kupující výslovně nedohodnou jinak. Objednané zboží zůstává majetkem společnosti Erudios - učební pomůcky, s.r.o. až do zaplacení celkové ceny kupujícím. Kupující má právo stornovat objednávku zboží do 24 hodin po jejím potvrzení, a to buď e-mailem na adresu erudios@erudios.cz, anebo telefonicky na čísle +421 XXX.

 

Platební podmínky

Ceny uvedené v našem ceníku jsou platné ode dne jeho zveřejnění a pozbývají platnosti dnem vydání ceníku nového. Všechny ceny jsou smluvní a konečné, nejsme plátci DPH. Společně se zbožím obdrží kupující i fakturu ( daňový doklad), která slouží zároveň jako dodací i záruční list. Platba za objednané zboží může být realizována těmito způsoby:

-           formou faktury se splatností předem ( zvýhodněné ceny produktů - sleva 5%)

-           formou faktury se splatností 14 dní ode dne odeslání zboží kupujícímu

-           formou platby na dobírku, faktura za objednané zboží bude přiložena k zásilce

 

V případě nevyzvednutí  zásilky si společnost Erudios - učební pomůcky, s.r.o. vyhrazuje právo vyúčtovat zákazníkovi oboustranné poštovní a přepravní náklady za zásilku v plné výši dle ceníku České pošty.

 

Dodací podmínky

Objednané zboží Vám bude doručeno do 21 dní od potvrzení Vaší objednávky. Pokud si zvolíte způsob platby předem, bude Vám zboží dodáno do 21 dní od připsání platby na účet naší společnosti. Pokud by došlo k prodloužení dodací lhůty, bude objednavatel o změně termínu odeslání (dodání) včas informován. Zboží společně s fakturou bude doručeno prostřednictvím České pošty popř. jiným doručovatelem. Poštovné a balné se k ceně za Váš nákup připočítává v závislosti na celkové hodnotě objednaného zboží - viz sekce Ceník.

 

Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 48 hodin. Doba na odstoupení začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující telefonicky nebo e-mailem sdělí prodávajícímu svoje rozhodnutí. Pokud se rozhodne zboží vrátit, zašle jej jako pojištěný balík zpět na adresu naší společnosti. Zboží poslané na dobírku neakceptujeme. Náklady na dopravu nese kupující. Zboží musí být zabalené, neporušené a schopné dalšího prodeje. Finanční prostředky budou kupujícímu vráceny pouze za zboží (nikoliv za poštovné).

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje používat osobní údaje k realizaci a vyúčtování Vaší platby za zakoupené zboží, dále na správnou distribuci zboží a při komunikaci s Vámi. Všechny údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru prodávajícího a jsou vedeny jako velmi důvěrné. Vaše údaje neposkytujeme žádným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž  je spolupráce nevyhnutelná pro správné zajištění Vaší objednávky. Databázi údajů neprodáváme, nepronajímáme, či jinak neposkytujeme žádné třetí straně, a chráníme ji před zneužitím.