:: ABECEDA (ČJ-AB-01) - Český jazyk ::

Skládá se z tištěných a psaných písmen, je pestře a poutavě graficky zpracovaná. Umožňuje jednodušší zapamatování si daného písmena a podporuje slovní zásobu. Příklady na obrázcích byly vybrány tak, aby jejich začáteční písmena byla podle abecedního pořád... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PSANÍ (ČJ-PI-01) - Český jazyk ::

Tato učební pomůcka je určena pro první ročník základních škol. Skládá se ze základních tvarů psaných písmen, je pestře a poutavě graficky zpracovaná. Umožňuje jednodušší nacvičení daného tvaru písmene a podporuje přesnost při psaní. Zároveň pomůže dlouho... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: HLÁSKA - PÍSMENO - SLABIKA (ČJ-HL-01) - Český jazyk ::

První část naučné tabule se zabývá písmenem a jeho znaménky jako - čárka, háček, kroužek a tečka. Písmena se dělí na velké, malé, psané a tištěné. Druhá, hlavní část je věnována hlásce. Vysvětluje, co je to hláska a přehledně třídí jaké druhy hlásek známe... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: SLOVNÍ DRUHY (ČJ-SD-01) - Český jazyk ::

Tato učební pomůcka je obecným přehledem všech slovních druhů. Vysvětluje rozdělení slov na jednotlivé slovní druhy. Dělí slovní druhy na ohebné a neohebné a ohebné slovní druhy na ty, co se skloňují a ty, co se časují. Pojmenovává každý slovní druh a zár... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: VYJMENOVANÁ SLOVA – ZÁKLAD (ČJ-VZ-01) - Český jazyk ::

Tato jedinečná učební pomůcka vysvětluje, co jsou vyjmenovaná slova a uvádí všechna základní vyjmenovaná slova. Pestrou grafickou úpravou a přehledností umožňuje jejich rychlejší zapamatování. Používáním pomůcky může pedagog využívat přirozenou hravost dě... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PÁDOVÉ OTÁZKY (ČJ-PO-01) - Český jazyk ::

Učební pomůcka pomáhá žákům zvládnout učivo z tvarosloví. Na příkladech a s oporou o poutavé grafické zpracování si žáci trvale zapamatují správné gramatické tvary. Cílem je, aby žáci uměli v praktických úlohách aplikovat získané poznatky, ne je pouze... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: I a Y (ČJ-IY-01) - Český jazyk ::

Žádaná učební pomůcka na předmět český jazyk je zde. Je určena pro žáky prvního stupně základních škol. Jejím posláním je stručně a názorně popsat rozdíly v psaní I a Y v podobných slovech. Je rozčleněna do několika částí. V každé jsou podobná slova, v ni... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 70 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: I a Y - 1 (ČJ-IY-02) - Český jazyk ::

Je určena pro žáky prvního stupně základních škol. Jejím posláním je stručně a názorně popsat rozdíly v psaní I a Y v podobných slovech. Je rozčleněna do několika částí. V každé jsou podobná slova, v nichž je I nebo Y po souhlásce B, L a M s vysvětlivkou,... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: I a Y - 2 (ČJ-IY-03) - Český jazyk ::

Je určena pro žáky prvního stupně základních škol. Jejím posláním je stručně a názorně popsat rozdíly v psaní I a Y v podobných slovech. Je rozčleněna do několika částí. V každé jsou podobná slova, v nichž je I nebo Y po souhlásce P, S, V a Z s vysvětlivk... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.