:: FRANCOUZSKÁ ABECEDA - L´ALPHABET FRANÇAIS (FJC-AB-01) - Francouzský jazyk ::

Skládá se z tiskacích písmen a jejich výslovnosti. Grafické zpracování produktu je pestré a poutavé. Umožňuje jednodušší zapamatování si daného písmena a podporuje slovní zásobu. Příklady na obrázcích byly vybrány tak, aby jejich začáteční písmena byla po... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: BARVY A PROTIKLADY - LES COULEURS ET LES OPPOSITIONS (FJC-FP-01) - Francouzský jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky francouzského jazyka ve všech typech škol. Pomůcka je určená pro nejnižší ročníky a úplné začátečníky. Naučí žáky přesně se vyjadřovat a popisovat předměty a děje kolem nás. Úvod je věnován barvám, které jsou dop... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: OVOCE A ZELENINA - LES FRUITS ET LES LÉGUMES (FJC-OZ-01) - Francouzský jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky francouzského jazyka ve všech typech škol. Zobrazuje 15 druhů ovoce a 15 druhů zeleniny běžně u nás dostupných. Pestré obrázky zvyšují zájem dětí o výuku. Nástěnná tabule je určená pro podporu slovní zásoby k r... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PETRŮV DOMOV - LA MAISON DE PIERRE (FJC-BH-01) - Francouzský jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky francouzského jazyka ve všech typech škol. Obsahuje graficky i textově zpracovaný model domu. Dům je plný předmětů denní potřeby, nábytku, místností a zařízení. Tématický celek obsahuje soubor výrazů běžné hovoro... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: MĚSTO - PETR JDE DO ŠKOLY - LA VILLE – PIERRE VA À L'ÉCOLE (FJC-MS-01) - Francouzský jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky francouzského jazyka ve všech typech škol. Motivem je Petrova cesta do školy. Názorně ilustruje město a okolí s množstvím předmětů, postav a objektů. Je v ní zachycena většina běžných dopravních prostředků, jejic... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: POZNÁVÁME ČAS - CONNAITRE DE TEMPS (FJC-CA-01) - Francouzský jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky francouzského jazyka ve všech typech škol. Lze ji využít i ve školách jazykových. Filozofie pomůcky je koncipovaná od rozdělení roku na roční období až k hodinám. Následují významné dny v rámci roku, jako jsou na... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZVÍŘATA V LESE A NA STATKU - LES ANIMAUX DE LA FORÊT ET À LA FER (FJC-ZV-01) - Francouzský jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky francouzského jazyka ve všech typech škol. Pomůcka obsahuje graficky a textově zpracované prostředí lesa a statku (farmy). Je plná nejznámějších lesních a domácích zvířat. Les a statek (farma) jsou tématické cel... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.