:: PRÁVA DĚTÍ (VPC-PD-01) - Občanská nauka ::

Tato učební pomůcka sleduje práva dětí a dospělým naznačuje, co je třeba ve výchově dětí sledovat a na co se zaměřit. Je dobré mít základní povědomí o výchovných postupech a principech. Učební pomůcka je podrobným přehledem práv dětí. Ze seznamu všech prá... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ŠIKANOVÁNÍ (VPC-SI-01) - Občanská nauka ::

Je učební pomůcka, která hovoří o problematice šikany a zároveň naznačuje, čemu je třeba ve výchově věnovat pozornost. Každý by měl vědět, jak k tomuto problému přistupovat. Šikana je v dnešních dnech stále vážnějším problémem. Je proto důležité, aby si u... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PROTI RASISMU (VPC-PR-01) - Občanská nauka ::

Tato učební pomůcka je vytvořená nad rámec učebních osnov, ale i přesto by neměla chybět v žádné škole. Je třeba vést děti k vzájemné toleranci - a to i rasové. Učební pomůcka podává přehled lidských ras. Jsou doplněné obrázky včetně definice rasismu a ra... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ŘEKNĚME DROGÁM NE! (OVC-DR-01) - Občanská nauka ::

Nástěnná tabule informuje o základních typech závislostí, o projevech při předávkování drogami a při abstinenčních příznacích. Žáci se dovědí, co je to droga, že problém drogové závislosti se týká každého z nás. Čím více o tomto horkém a dlouho tabuizovan... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: DROGY (OVC-DR-02) - Občanská nauka ::

Naučná tabule se věnuje problematice drog a drogové závislosti, která je v současnosti jedním z největších problémů naší společnosti. Informuje, kde se děti mohou s drogami nejčastěji setkat, proč je děti vůbec zkoušejí a jak se jim vyhýbat. Pomůcka zmiň... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: EVROPSKÁ UNIE (VPC-EU-01) - Občanská nauka ::

Učební pomůcka obsahuje všechny základní údaje o Evropské unii. Její územněsprávní uspořádání, symboly, politický systém i geografické údaje. Je prostředkem pro rozvoj a uvědomění si místa mladého člověka ve společnosti a v prostředí, ve kterém žije. Uče... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ONC-ZP-01) - Občanská nauka ::

Učební pomůcka obsahuje základní informace o životním prostředí. Složky životního prostředí jsou poutavě ilustrované. Výstižně jsou popsané zdroje jejich ohrožení tak, aby i mladší školáci pochopili, jak lidé znečisťují životní prostředí. Učební pomůcka j... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.