:: KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ (PRC-KV-01) - Přírodopis ::

Učební pomůcka popisuje obsáhlý celek, kterým koloběh vody v přírodě je. Názorně a nenáročně zachycuje celý cyklus. Voda je v neustálém pohybu, nejvíce se jí nachází v oceánech a v mořích. Odtud a z povrchu pevniny se vypařuje zpět do atmosféry v podobě... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ROSTLINA (PRC-RA-01) - Přírodopis ::

Učební pomůcka je určená k výuce přírodopisu. Popisuje téma rostlina a je přehledně ilustrovaná. Objasňuje základní dělení rostlin podle různých kritérií. Podle způsobu jejich využití na léčivé a jedovaté, podle jejich ohrožení na zcela nebo částečně chr... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: KOSTRA (PRC-KO-01) - Přírodopis ::

Lidská kostra je učební pomůcka, která názorně ilustruje kosti v lidském těle. Je doplněná o podrobnější náhledy a popis některých vybraných částí lidské kostry. Žákům poskytuje lepší představu, z čeho je lidské tělo složeno. Znázorňuje celistvě lidskou k... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: SMYSLOVÉ ORGÁNY (PRC-ZO-01) - Přírodopis ::

Učební pomůcka je určená především žákům 2. stupně základních škol. Pomocí názorných přehledných ilustrací popisuje pět smyslových orgánů, jejichž pomocí vnímáme okolní svět, a to zrak, čich, chuť, sluch a hmat. Uvedeny jsou smyslové orgány: orgán zraku o... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: POHYBOVÁ SOUSTAVA - SVALY (PRC-PO-01) - Přírodopis ::

Pohybová soustava - svaly je učební pomůcka, která názorně ilustruje svaly v lidském těle. Žákům poskytuje lepší představu o pohybu našeho těla. Znázorňuje celistvě lidskou postavu zepředu i zezadu s jednotlivými svaly. Popisuje tři typy svalů, které urču... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ROSTLINNÁ BUŇKA (PRC-RB-01) - Přírodopis ::

Nástěnná tabule definuje pojem buňka. Zobrazuje rostlinnou buňku s popisem její stavby. Vysvětluje fukce jejích jednotlivých částí, názorně zobrazuje a definuje pletivo. Učební pomůcka dále obsahuje popis nepohlavního rozmnožování rostlinné buňky. Tabule... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PES (PRC-PS-01) - Přírodopis ::

Učební pomůcka znázorňuje nejstarší a nejvšestrannější domácí zvíře - psa, jeho anatomii od svalů přes vnitřní orgány až po kostru. Popisuje jeho zařazení v rámci podkmene, třídy, řádu a čeledi. Poukazuje na zvláštnosti psích smyslů jako je zrak, sluch a... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: SLUNEČNÍ SOUSTAVA (PRC-SS-01) - Přírodopis ::

Učební pomůcka zobrazuje základní informace o Sluneční soustavě, o jejích planetách, měsících, meteoritech a všech tělesech, které se v ní nacházejí. Součástí učební pomůcky je i přehledná tabulka se základními údaji o jedtlivých planetách a rovněž jejic... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.