:: PRVNÍ POMOC (VPC-PP-01) - Výchovné předměty ::

Nástěnná tabule stručně a názorně vysvětluje postup při poskytování první pomoci při různých druzích ohrožení zdraví nebo života. Pomůcka by neměla chybět v žádné škole! Na obrázcích znázorňuje obvazování ran klasickým i klasovým způsobem, obvazování klou... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PŘIKÁZÁNÍ (VPC-DB-01) - Výchovné předměty ::

Tato učební pomůcka je jedinečným pomocníkem nejen v církevních, ale též v běžných školách při výuce náboženství. Je pestrobarevnou rajskou zahradou plnou zvířat. Obsahuje Desatero Božích přikázání, Patero církevních přikázání a Hlavní přikázání. Je určen... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: NOTY (VPC-NO-01) - Výchovné předměty ::

Učební pomůcka je určená pro hudební výchovu. Vysvětluje základní pojmy jako je nota, délka tónů, notová osnova, výška tónů a počítání not. Je určená pro začátečníky, kde je nutný i výklad pedagoga. Koncepce je velmi jednoduchá, aby děti neodradila od toh... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ORCHESTR (VPC-OR-01) - Výchovné předměty ::

Učební pomůcka je určená pro výuku předmětu hudební výchova. Vysvětluje základní pojmy jako je orchestr a symfonický orchestr. Znázorňuje hudební nástroje zastoupené v orchestru a jejich přibližný počet. Popisuje rovněž i základní dělení hudebních nástroj... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: HUDEBNÍ VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY (VPC-VP-01) - Výchovné předměty ::

Učební pomůcka je obohacením každé vyučovací hodiny hudební výchovy ve školách. V jejím obsahu jsou uvedeny hudební výrazové prostředky - melodie, rytmus, dynamika, tempo, harmonie , polyfonie a instrumentace. Tabule má pěkné barevné provedení s množstvím... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (VPC-DZ-03) - Výchovné předměty ::

Učební pomůcka je mutací Dopravního značení I. Jejím cílem je přinést důležité informace o smyslu dopravních značek v našich městech, obcích i mimo ně - pro nejmladší děti - žáky 1.stupně ZŠ. Rozděluje dopravní značky na výstražné, zákazové, příkazové a i... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ I (VPC-DZ-01) - Výchovné předměty ::

Učební pomůcka je určená žákům 2. stupně základních škol. Jejím cílem je přinést důležité informace o smyslu dopravního značení ve městech, v obcích i mimo ně. Poznáním dopravních značek a jejich významu pomáhá produkt zvyšovat bezpečnost silniční dopravy... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ II (VPC-DZ-02) - Výchovné předměty ::

Učební pomůcka je určená pro 2.stupeň základních škol a je doplňkovým produktem k Dopravnímu značení I, v němž byly značky rozděleny na výstražné, zákazové, příkazové a informativní. Jejím cílem je přinést další důležité informace o smyslu dopravního znač... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.