:: POČASÍ (PRC-PC-01) - Prvouka ::

Učební pomůcka je určená žákům prvního stupně základních škol a školy mateřské. Poutavě ztvárňuje základní druhy počasí. Obsahuje dvanáct příkladů různých druhů počasí, se kterými se naše děti nejčastěji setkávají. Produkt vhodně doplní estetické prostře... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZELENINA NA ZAHRADĚ (PRC-ZZ-01) - Prvouka ::

Učební pomůcka Zelenina na zahradě nabízí názorné obrázky zeleniny pěstované na našich zahradách. Vybrané druhy jsou u nás běžně dostupné. Děti by neměly mít problém s jejich určováním. Zelenina je rozdělena do pěti skupin - na plodovou, kořenovou, listov... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: OVOCE V ZAHRADĚ (PRC-OZ-01) - Prvouka ::

Učební pomůcka Ovoce v zahradě nabízí názorné obrázky ovoce pěstovaného v našich zahradách. Vybrané druhy jsou u nás běžně dostupné. Děti by neměly mít problém toto ovoce poznat. Ovoce rozdělujeme do tří skupin: na malvice, peckovice a bobule. Je to zákla... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: STROMY A KEŘE (PRC-SK-01) - Prvouka ::

Stromy a keře - jsou důležitou pomůckou pro 1. stupeň základních škol. Produkt stručně a názorně vysvětluje poznávání základních dřevin, které se u nás vyskytují. U každé dřeviny je obrázek části koruny s listy, druhá část koruny je holá. Pro určování dř... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: DŮM (PRC-DO-01) - Prvouka ::

Učební pomůcka je určená pro výuku prvouky na 1. stupni základních škol. Dům je plný předmětů denní potřeby, nábytku, místností a zařízení. Dům je tématický celek, který obsahuje množinu výrazů běžné češtiny. Je zobrazený i s okolím, což poskytuje pedagog... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: MĚSTO - ADAM JDE DO ŠKOLY (PRC-MO-01) - Prvouka ::

Učební pomůcka je určená pro nejnižší ročníky. Motivem je Adamova cesta do školy. Názorně ilustruje město a jeho okolí i s množstvím předmětů, postav a objektů. Je v něm zobrazena většina běžných dopravních prostředků, jejich názvy jsou barevně zvýrazněné... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: POZNÁVÁME ČAS (PRC-CA-01) - Prvouka ::

Učební pomůcka je určená pro výuku prvouky na 1. stupni základních škol. Její struktura začíná rozdělením roku na čtyři roční období a končí členěním na hodiny. Následují významné dny v rámci roku jako jsou např. Vánoce, vysvědčení ap. Následuje rozdělení... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: BARVY A PROTIKLADY (PRC-FP-01) - Prvouka ::

Učební pomůcka je určená pro výuku prvouky na 1. stupni základních škol, zejména v nejnižších ročnících. Jejím cílem je naučit žáky přesně se vyjadřovat a popisovat předměty a děje kolem nás. Úvod je věnovaný barvám. Barvy jsou doplněné obrázky a zlepšují... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZVÍŘATA NA STATKU (PRC-ZF-01) - Prvouka ::

Učební pomůcka je určená pro výuku prvouky na 1. stupni základních škol. Obsahuje graficky a textově zpracované prostředí statku. Statek je tématický celek. Je plný nejznámějších domácích zvířat. Okolní krajina statku poskytuje pedagogovi a žákům širokou... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZVÍŘATA V LESE (PRC-ZL-01) - Prvouka ::

Učební pomůcka je určená pro výuku prvouky na 1.stupni základních škol. Obsahuje graficky a textově zpracované prostředí lesa. Les je tématický celek. Je plný nejznámějších lesních zvířat. Krajina poskytuje pedagogovi a žákům širokou paletu aktivit a téma... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.