:: RUSKÁ ABECEDA - АЗБУКА ( AZBUKA) (RJC-RA-01) - Ruský jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro výuku ruského jazyka ve všech typech škol včetně jazykových. Jejím obsahem je azbuka - ruské písmo (v tiskací i v psané formě). Je doplněná o slovní příklady obsahující dané písmeno azbuky a obrázky, které podporují zapamatová... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: BARVY A PROTIKLADY - ЦВЕТА И КОНТРАСТЫ (RJC-FP-01) - Ruský jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky ruského jazyka ve všech typech škol. Pomůcka je určená pro nejnižší ročníky a úplné začátečníky. Naučí žáky přesně se vyjadřovat a popisovat předměty a děje kolem nás. Úvod je věnován barvám, které jsou doplněné... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: OVOCE A ZELENINA - ФРУКТЫ И ОВОЩИ (RJC-OZ-01) - Ruský jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky ruského jazyka ve všech typech škol. Zobrazuje 15 druhů ovoce a 15 druhů zeleniny běžně u nás dostupných. Pestré obrázky zvyšují zájem dětí o výuku. Nástěnná tabule je určená pro podporu slovní zásoby a k rozvo... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ČAS - ВРЕМЯ (RJC-CA-01) - Ruský jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky ruského jazyka ve všech typech škol. Lze ji využít i ve školách jazykových. Filozofie pomůcky je koncipovaná od rozdělení roku na roční období až k hodinám. Následují významné dny v rámci roku, jako jsou např. Vá... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: U IVANA DOMA – У ИВАНА ДОМА (RJC-DO-01) - Ruský jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky ruského jazyka ve všech typech škol. Obsahuje graficky i textově zpracovaný model domu. Dům je plný předmětů denní potřeby, nábytku, místností a zařízení. Tématický celek obsahuje soubor výrazů běžné hovorové ruš... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 140 x 100 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: IVAN JDE DO ŠKOLY (MĚSTO) - ИВАН ИДЁТ В ШКОЛУ - (ГОРОД) (RJC-ME-01) - Ruský jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky ruského jazyka ve všech typech škol. Motivem je Ivanova cesta do školy. Názorně ilustruje město a okolí s množstvím předmětů, postav a objektů. Je v ní zachycena většina běžných dopravních prostředků, jejichž náz... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 140 x 100 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ZVÍŘATA V LESE A NA STATKU - ЖИВОТНЫЕ В ЛЕСУ И НА ФЕРМЕ (RJC-ZV-01) - Ruský jazyk ::

Učební pomůcka je určená pro podporu výuky ruského jazyka ve všech typech škol. Pomůcka obsahuje graficky a textově zpracované prostředí lesa a statku (farmy). Je plná nejznámějších lesních a domácích zvířat. Les a statek (farma) jsou tématické celky, kt... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.