Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí ustanoveními zákona. Záruční doba je 24 měsíců, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak, a začíná plynout dnem převzetí zboží objednavatelem. Doklad o převzetí zboží ( zaplacení) si proto důkladně uschovejte. Záruční servis zabezpečuje provozovatel internetového obchodu. V případě výměny zboží za nové začíná běžet záruční doba na nové zboží ode dne jeho převzetí v plné délce. Záruka se nevztahuje na vady a poškození výrobku, které vznikly nesprávnou a neodbornou manipulací, popř. nestandardním a nesprávným zacházením.

 

Reklamace - reklamační řád

Pokud zakoupené zboží vykazuje závady a poškození, které podle Vás spadají do záručních podmínek, máte právo takové zboží reklamovat. K reklamovanému zboží musí být přiložena faktura, kterou objednavatel obdržel společně se zbožím  při jeho převzetí. Reklamované zboží se nedá vrátit na dobírku, musí být odesláno jako pojištěný balík na adresu:

Erudios - učební pomůcky, s.r.o.
Rudé Armády 180
783 45 Senice na Hané
Česká republika

Náklady na dopravu reklamace nese spotřebitel.

 

Množstevní rozdíly, poškozené zboží při jeho převzetí

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně po jeho převzetí. Množstevní rozdíly je oprávněn reklamovat okamžitě po fyzickém převzetí zboží. Pokud zjistí mechanické poškození obalu, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit o tomto nálezu  záznam za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, přesto je všechno zboží pojištěno.