:: PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ (CHC-PS-01) - Chemie ::

Učební pomůcka je standardním doplňkem a průvodcem v předmětu chemie. Je aktualizovaná, s nejnovějšími názvy prvků s protonovým číslem nad 103. Obsahuje rozdělení prvků podle jejich skupin a určuje jejich skupenství. Dále je každý prvek zařazen do skupiny... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: UHLOVODÍKY - ROZDĚLENÍ (CHC-UR-01) - Chemie ::

Učební pomůcka je určená pro 2.stupeň základních škol, střední školy a gymnázia. Definuje uhlovodíky, názorně popisuje vznik chemické vazby v uhlovodících, uvádí příklady jednotlivých vzorců - strukturní, racionální a molekulový. Přehledně rozděluje a de... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: UHLOVODÍKY ALKANY (CHC-UH-01) - Chemie ::

Učební pomůcka je určená pro 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia. Využití najde při probírání organické chemie a sloučenin uhlíku. Zobrazuje názvy deseti základních uhlovodíků v pořadí s rostoucím počtem uhlíků v molekule. Dále uvádí zkrácenou f... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: PŘÍRODNÍ ZDROJE UHLOVODÍKŮ (CHC-PZ-01) - Chemie ::

Učební pomůcka je určená pro 2.stupeň základních škol, střední školy a gymnázia. Definuje, rozděluje a charakterizuje přírodní zdroje uhlovodíků - uhlí, ropu a zemní plyn. Pomocí ilustračních obrázků popisuje vznik jednotlivých druhů fosilních paliv. Po... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: NÁZVOSLOVÍ - ANORGANICKÁ CHEMIE (CHC-NS-01) - Chemie ::

Chemické názvosloví pro anorganickou chemii je standardní učební pomůcka pro výuku chemie. Je zpracovaná zajímavým způsobem a poskytuje prostor pro výklad pedagoga. Obsahuje podrobně popsaný vzorec sulfidu železitého, který je zároveň podpořen názorným vý... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: ATOM (CHC-AT-01) - Chemie ::

Učební pomůcka je určená pro druhý stupeň základních škol, střední školy a gymnázia pro výuku předmětu chemie. Názorně popisuje složení a strukturu atomu, definuje mikročástice - proton, neutron a elektron. Uvádí příklady modelů atomů, jejich složení a st... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.

 

:: KYSELINY A PH (CHC-PH-01) - Chemie ::

Kyseliny a pH je učební pomůcka určená pro druhý stupeň základních škol. Popisuje základní dělení kyselin na kyslíkaté a bezkyslíkaté s uvedením tabulky příkladů kyselin a anionů kyselin v soli. Graficky ztvárňuje pH stupnici jako univerzální indikátorový... 
CENA: od 1 599.00 Kč :: 100 x 140 cm ::


Bonus: Podklad k tisku libovolného počtu formátu A4.
kusů.